Tá 'Baby Shark' 1 inniu- 23/2/2019

TÁ BABY SHARK BEAG S’AGAINNE BLIAIN

23/2/2019

 

Anuraidh scríobh mé litir chugat nuair a rugadh tú Senan mar theastaigh uaim cuntas a choinneáil ar an áthas a mhothaigh muid uilig nuair a saolaíodh tú, an tríú lá is fiche de mhí Feabhra. Anois agus muid ag druidim le ceiliúradh do chéad bhreithlá, cheap mé go mbeadh sé go deas smaoineamh siar ar an mbliain a bhí ag Mamaí agus Daidí leat agus an bhliain a bhí againn uilig leat. Bliain nach ndéanafaidh muid dearmad uirthi.

 

Tá tú imithe ó ‘Baby K’ go ‘Baby Shark’ ó shin a Senan. Cén fáth? Níl ort ach 30 soicind den amhrán a chloisteáil agus tá tú ag pramsáil agus ag rachtaíl gháire agus gan ach na fiacailíní beaga sin le feiceáil i do bhéilín. Bíonn na méiríní beaga sin ag iarraidh a bheith ag aithris ar Mhamaí agus ar Mhamó nuair a thagann an t-amhrán air, fiú Daideo tá sé fhéin ag fáil cleachtaidh ar na focail agus na ‘moves’. Ach nach ndéanfadh Daideo rud ar bith do ‘Pháistín Daideo’? Cheapfainn nár thóg Daideo in oiread selfies riamh ina shaol is atá tógtha aige ó tháinig tú. Is ar éigin a théann lá tharainn nach mbíonn snap againn uaidh don bheirt agaibh. Senan tá Daideo obsessed leat. Bhí Daideo ina softie i gcónaí ach ó tháinig tusa, tá sé ina dheabhail uilig!!!

 

Tá chuile chineál aimsire feicthe agat i d’achar gearr ar an saol, bhí an sneachta mór ann nuair nach raibh tú ach seachtain d’aois. Sa samhradh ansin chaith muid cúpla lá ar an trá leis an dea-aimsir a bhí againn, tú fhéin agus do mhate Fionnán. Tháinig an ‘Beast from the East’ ach ní mórán suime a chuir muid ann ach go raibh lá saor ón obair againn, rud a chiallaigh gur chaith muid an lá leat. Ní fhaigheann tú suaimhneas ar bith uainn, mura bhfuil tú ag Mamaí nó Daidí, tá duine éicint i gcónaí ansin réidh le tú a thógáil agus a dhul ag spraoi leat. De réir a chuaigh na míonna thar, thosaigh tú ag taispeáint do phearsantacht. Is maith leat do ‘Muslin’ a bheith leat i gcónaí, caithfidh an teidí a bheith sa ‘chot’ leat agus an ceol air, má tá tú tuirseach cuirfidh tú síos do chloigeann agus níl uait ach dhul a choladh. 

 

Tá an t-uafás múinte ag Mamaí agus Daidí dhuit ach mo léan nach é Daideo a mhúin an chéad ‘trick’ dhuit. Nuair a bhíonn Mamaí agus Daidí ag obair agus Daideo ag tabhairt aire dhuit, anois tá a fhios againn uilig céard a bhí an bheirt agaibh ag déanamh. Bhí Daideo ag múineadh dhuit cén chaoi ‘peace’ a dhéanamh. Bhí Mamaí agus Daidí shocked agat go raibh tú in ann é sin a dhéanamh. Mhúin siad ‘day day ’agus ‘clap handys’ dhuit agus iad fós ag iarraidh a mhúineadh dhuit cén chaoi le lamhacán, ach cén fáth a mbeifeá á iarraidh sin a dhéanamh nuair atá tú crochta againn i gcónaí. Agus an rud is deireanaí atá agat ná ag croitheadh do chuid guaillí (I dunno)

 

Is beagnach go bhféadfaí a rá anois go bhfuil ‘exercise time le Daideo’ ina ‘ritual’ chuile oíche, an bheirt agaibh thíos ansin ag cur suas bhur gcosa agus nach thú a bhíonn’s bródúil asat féin mar go dtugann tú ‘clap handies’ dhuit fhéin agus muid ansin ag breathnú oraibh agus chaon racht as an mbeirt agaibh. Ní thuigeann tú fós é, beagnach 365 lá níos déanaí ach tá an méid grá ag méadú lá ina ndiaidh lae. Beidh Mamó agus Daideo ‘lost’ nuair a bheas tú imithe go Cladhnach i do theachín féin, i do sheomra féin sa leaba a cheannaigh siad dhuit, ach beidh sé ok Senan, beidh tú níos gaire dhomsa agus tabharfaidh mise aire mhaith dhuit. B’fhéidir go mbeidh Mamó agus Daideo ag bogadh go Cladhnach fós freisin.

 

Is breá leat na ‘cuggles’ Senanín, go háirithe na cuggles ó Mhamaí agus Daidí nuair a thagann siad abhaile ón obair. An ‘look’ a thugann tú dóibh nuair a fheicenn tú iad théis lá fada. Má deir Mamaí leat, ‘póigín páistín Mummy’. Is iomaí uair a thriáil muid píosa toast nó briosca nó seacláid a thabhairt dhuit a Senanín ach bhí Daidí i gcónaí ansin agus é chomh ‘protective’ ar fhaitíos go dtarlódh tada dhuit, fiú Lá Nollag, is ar éigin a bhí muid in ann buttons a thabhairt dhuit. Tá Mamaí agus Daidí álainn agat Senan.

 

Ós ag caint ar an Nollaig mé nach againn a bhí an spraoi leat, chuile dhuine bailithe timpeall na tine Oíche Nollag, théis an Aifrinn. Tháinig tú aniar ó Mhamó Chill Chiaráin agus dúirt Mamaí go raibh cead agat bronntanas amháin a oscailt, ach mo léan nuair a osclaíodh ceann, osclaíodh uilig iad. Is mó suime a chuir tú sa phaipéar agus sna cable ties ná na bronntanais uilig a ceannaíodh dhuit. 

 

D’fhan mise sa mbaile oíche agus Lá Nollag agus is tú an alairm a bhí agam maidin Lá Nollag nuair a chuala mé thíos staighre thú agus Santaí tagtha agus tuilleadh bronntanais faighte agat. Nach thú a bhí millte an Nollaig seo. Nach álainn a bhí tú ag breathnú Lá Nollag, tú féin Mamaí agus Daidí gléasta sa gheansaí céanna. Anois nach ndéanfadh Daidí rud ar bith dhuit agus bhí Mamaí cinnte nach mbeadh sé sásta an geansaí a chaitheamh. Bhí an Nollaig draíochtúil i mbliana mar go raibh tú linn agus is ag an Nollaig a thug Daideo do chéad bhuidéal tae dhuit.

 

Anois agus tú teannadh le bliain ar an saol, 365 lá nó 8760 uair, tá ár ngrá ag méadú dhuit lá i ndiaidh lae, fiú leis na ‘temper tantrums’ beaga sina bhíonn agat anois agus arís, ní féidir linn ár saoil a shamhlú gan tú ann. Céard faoi ar labhair muid? Céard a rinne muid? Cén chaoi go bhfuil an oiread sin tionchair ag rudín chomh beag orainn? Tá Mamó agus Daideo anois ag iarraidh a bheith ag cur moille ar do theachín nua mar níl siad ag súil leis an lá a bheas tú ag bogadh soir go Cladhnach, b’fhéidir go mbeidh siad le do thaobh fós mar aireoidh siad uait thú mar thaitin na ‘Cuggles’ leo chuile mhaidin.

 

Is breá leat na ‘sleepovers’ le Mamó Chill Chiaráin agus aintín Patricia. Bíonn an chraic agat leo nuair a bhíonn tú thiar in éineacht leo, cé go n-airíonn muid uainn thú, tá a fhios againn go gcaithfidh muid tú a roinnt. Ní fhéadfaidh muid dearmad a dhéanamh ar Mhamó Coilín, do shin-sheanmháthair. Nach tú atá lucky! Tá siad uilig obsessed leat agus ardaíonn tú a gcroíthe.

 

Rud eile atá tugtha faoi deara ag do Dhaidí ná os cionn do ‘chot’ tá crois agus is minic nuair a théann Daidí siar go dtí thú go mbíonn tú ag stánadh ar an gcrois nó ag déanamh ‘day-day’ leis. Cuireann sé seo áthas ar chroí Daidí mar go bhfuil sé cinnte go bhfuil Daideo Patrick agus uncail Daniel ag breathnú anuas ort. Nach ort atá an t-ádh go bhfuil dhá aingil ag breathnú amach dhuit, agus nach iad a bheadh bródúil asat Senan.

 

Tá tú i do leaidín beag anois le do phearsantacht beag agat féin, tá na fiacailíní dána ag teacht de réir a chéile, níl notion agat dhul ag lámhacán, má tá duine ag ithe, caithfidh tú fhéin blaiseadh a fháil, ní maith leat nuair a chaithim mo chuid spléaclaí agus ní bhíonn tú i bhfad á mbaint díom. Tá cúpla focal agat, tá neart tricks agat ach an rud is mó atá agat Senan ná ár gcroí, ár leaidín beag álainn, aoibhinn.

Anois tá mé chun deireadh a chuir leis an litir seo mar tá sé in am agam dhul síos agat agus do lá mór a cheiliúradh leat. Ach seo cúpla pictiúr as na mílte atá againn leis an mbliain iontach a bhí againn leat.

Breithlá sona a Senan Daniel,

Grá mo chroí thú,

Aintín Aisling

xxx

 

 

Leabhair atá léite agam le déanaí!

Tá blag na seachtaine seo difriúil. Ní ceann faisin atá ann, is ceann é faoi leabhair mar aon duine a bhfuil aithne acu orm tuigeann siad an suim atá agam i leabhair agus sa léitheoireacht.

Níl tada níos deise liom ná suí amuigh i mo ghrianán agus cupán caife a ullmhú agus mo leabhar a léamh. Ní ar éadaí amháin a bhím ag caitheamh mo chuid airgid. Bhínn i gcónaí in Easons ag ceannach leabhair agus ní leabhar nó dhó a cheannóinn ach trí cinn nó ceithre cinn. 

É sin ráite cheannaigh mo mham ‘Kindle’ dom i mí Aibreáin agus níor cheap mé go deo go mbaineann úsáid as nó go mbeadh suim agam ann. Thosaigh mé á úsáid faoi dhereadh i mí Mheán Fómhair agus anois ní cheapfainn go gceannóidh mé leabhar aríß go deo. Tá sé i bhfad níos éasca, níos saoire agus níos áisiúla seachas a bheith ag iompar thart leabhar.

Mar sin i mbliana shocraigh mé mo leabharlann áitiúil a úsáid níos minice, rud a chiallaigh go mbeadh níos mó airgid agam le dul ag siopadóireacht!! WIN WIN!! Seo trí leabhar atá léite agam agus céárd a cheap mé dóibh. Léim chun sos a fháil ón obair agus mo scíth a ligean. Uaireanta deirim liom féin gur cheart dom níos mó leabhair 'oideachasúla' a léamh ach nach cuma.

An chéad leabhar ar an liosta ná

The Couple Next Door

Unknown-2.jpeg

 

Wow bhí an leabhar seo chomh hiontach sin nach raibh mé in ann é a leagan síos. Téim a chodladh an-luath ach nuair a bhí an leabhar seo á léamh agam ní raibh mórán fonn orm an solas a chasadh de. Ní raibh uaim ach fáil amach céard a bhí chun tarlú an chéad uair eile. Bhí sé iontach, rinne mé an oiread sin cainte faoin leabhar seo gur léigh mo dheirfiúr, Marion agus mo chairde é. D'aontaigh siad uilig liom. Uaireanta le leabhair bíonn fios agat céard atá chun tarlú, anseo ní raibh cliú dá laghad agam agus bhínn ag deifriú abhaile chun é a léamh.

Cinnte 9/10

What a Complete Aisling

Unknown-1.jpeg

Mhol duine agaibhse an leabhar seo dom lá amhaín ar 'Snapchat' agus mo leán cheannaigh mé é. Scéal an-ghreannmhar, réadúil, tipiciúil do chailín Éireannach atá anseo agus tarlaíonn agus deirtear go leor rudaí sa leabhar seo a chloistear na laethanta seo agus a deireann muid ar fad.

Ba 'easy read' a bhí ann agus bhain mé an-taitneamh as. Ní fhoghlaimeoidh tú aon rud ón leabhar seo agus beidh tú in ann ceangal a dhéanamh le roinnt de na carachtair nó déanfaidh tú ceangal idir carachtar sa leabhar agus cara, deirfiúr, deartháir nó tuismtheoir leat. Chuala mé ansin le tamall anuas go bhfuil siad ag smaoineamh scannán a dhéanamh faoi agus go bhfuil  sé ar intinn  acu leabhar eile a scríobh. Má tá racht gháire uait nó 'oick me up', léigh é seo.

Thabharfainn 7/10 don leabhar seo.

The Importance of being Aisling

Screen Shot 2018-11-11 at 12.37.50.png

Léigh mé é seo cúpla seachtain ó shin agus le bheith fírinneach mé an-díomá orm leis. Cheap mé go raibh an chéad cheann i bhfad níos fearr, céarda cheap sibh?!

Go bunúsach tá Aisling ar ais arís lena buachaill cara John. Tá sé fós ina cónaí i mBaile Átha Cliath ach ansin tarlaíonn tragóid ina saol a chiallaíonn go gcaithfidh Aisling bogadh abhaile lena máthair, rud nach bhfuil sí cinnte faoi,

Gan aon phost ná fios aici cá bhfuil cá bhfuil a saol ag dul, téann sí go Vegas leis na cailíní san áit go dtarlaíonn go leor agus go ndéanann sí cinneadh a gnó féin a bhunú. Bíonn idir gháire agus chaoineadh, chomh maith le briseadh croí agus áthas.

Céard atá i ndán di?

Bhuel níor thaitin an leabhar liom, cé gur léigh mé go dtí an deireadh níor cheap mé go raibh sé chomh maith ar chor ar bith leis an gcéad cheann, ach níl ansin ach mo thuairim féin.

The Break

Unknown.png

Seo leabhar eile a léigh mé le déanaí agus ar bhain mé taitneamh as. Is maith liom an stíl scríbhneoireachta atá ag Keyes agus tá go leor dá cuid leabhair léite agam.

Sa scéal seo, feicimid Amy, a fear agus a dtriúr iníon. Gnáthchlann thipiciúil. Ansin faigheann athair a fear céile bás agus bíonn sé ag streachtailt leis an saol, gan é in ann deileáil lena chuid mothúcháin. Lá amháín socraíonn sé go dteastaíonn 'break' uaidh, sos sé mhí, gan a bhean agus na páistí.

Fágtar Amy i mbun an tí agus í gnóthach mar a bhí le post a thugann anonn s' anall go Sasana í. Cén chaoi a n-éireoidh leí leis seo?????? Is fiú an scéal a léamh.

8/10

Roinnt leabahir eile atá léite agam ó shin ná

1. Tara Road le Maeve Binchy( i know níl sé léite agam)

2.Keep you Safe le Melissa Hill

3. Stranger in the House.

I láthair na huaire tá ‘The Tattooist of Auschwitz’ á léamh agam. Níl mé fiú imithe leathbhealaí fós agus tá mé ‘addicted’.

An bhfuil sé léite ag aon duine eile? Ba bhreá liom bhur smaointe leabhar a fháil mar bím i gcónaí sa tóir ar leabhar.

An bhfuil moltaí leabhar agaibh dom? Ba bhreá liom iad a chloisteáil.

Aisling X

Saol mar Mhamaí....mo thuras go dtí seo :)

Saol mar Mhamaí....mo thuras go dtí seo :)

Dia Dhaoibh a chairde, 

Leis na fhírinne a rá chaith mé an mhaidin ag iarraidh blag suimiúil a chur le chéile daoibh.  Mar is eol daoibh is mise bean na mbéilte beaga blasta agus tá mé ag súil go mór cuid de na miasanna sin a roinnt libh arís go luath. É sin ráite, mhothóinn aisteach é sin a dhéanamh inniu gan update beag a thabhairt daoibh ar thús mo thuras mar mhamaí.  Beidh mé chomh ionraic agus is féidir liom a bheith :)

Read More

Litir chuig Senan.

SENAN DANIEL Ó CONAIRE- 23/2/2018

Hello Glams,

Bhuel seo mo chéad bhlag mar AINTÍN! Agus nach deas an mothú é. An méid grá atá agam do leadín beag nach bhfuil ach beagán le cos seachtain. Tá sé deacair é a chuir i bhfocail an chaoi a mhothaím mar nár mhothaigh mé mar seo riamh. Is litir do Shenan atá sa bhlag seo inniu.

Ar an Aoine an tríú lá is fiche de mhí Feabhra agus mé ar mo bhealach abhaile ón scoil sheol do Mhamaí Niamh téacs, thart ar a haon agus d'fhaifraigh mé di cén chaoi a riabh sí. Dúirt sí liom go raibh pianta uirthi, ba bheag nár chuir mé an carr don bhóthar le excitement. Bhí a fhios agam gur é seo tús an phroiséis duit.

Bhí coinne agam le mo chuid gruaige a dhéanamh agus dúirt mé le Mamaí go rachainn síos théis. ní bhfuair mé an deis í a fheiceáil sula ndeachaigh sí isteach go dtí an t-ospidéal. Agus mise ag tiomaint isteach sa bhaile, bhí Mamaí ar a bealach isteach le tusa a chuir ar an saol. Bhí a fhios agam ansin, an chéad uair eile a d'fheicfinn do Mhamaí agus do Dhaidí, go mbeinn ag bualadh leatsa don chéad uair freisin agus go mbeadh sí théis an bronntanas is fearr riamh a thabhairt dom.

D'fhan mé sa mbaile ar feadh píosa, Lorraine, Paul, Dad, Mam, Simon, Paudie agus Éanna, muid uilig chomh excited go mbeadh 'addition' beag eile againn go luath. Chuir mé míle ceist ar Lorraine, an raibh an pian go dona ar do Mhamaí, an raibh sí ag caoineadh (ba bheag nár thosaigh mé fhéin ag caoineadh), cén chaoi a raibh Daidí, ar thug Mamaí leí chuile rud.

Chuir mé téacs ag do Mhamaí nuair a tháinig mé abahile agus dúirt sí go mbeadh tú anseo anocht nó amárach.(Dé hAoine nó Dé Sathairn). Mo chroí!!!! Bhí obair agamsa Dé Sathairn agus mar sin fuair mé leabhar agus chuaigh mé a choladh (bhí mé cinnte nach mbeadh tada aici go dtí An Satharn)

Dhúisigh mé maidin Shatharn, maidin thirim, fhuar, le glaochanna caillte, snapchats agus teachtaireachtaí ag rá comhghairdis. Bhí mé i m'aintín ó 23.54 agus ní raibh cliú agam go dtí 6.45 nuair a dhúisigh m'alarm mé. Seo an chéad phictiúr a thóg mé in éineacht leat Senan, nach deas muid?! 

Image.png.jpeg

Bhí mé i ngrá leat Senan beag agus gan mé ach théis pictiuir a fheiceáil díot, d'ordógín beag sáite siar i do bhéalín agat! Chuaigh mé ag mo chuid oibre agus ar an bpointe agus a bhí mé réidh thiomáin mé go dtí an t-ospidéal!|(ó stop mé ar dtús agus cheannaigh mé cúpla balún duit)

images.jpeg

Ó Senan, nuair a chonaic mé don chéad uair tú, d'athraigh tú mo shaol, saol do Mhamaí agus do Dhaidí, do Mhamó agus Daideo, Mamó eile agus ár saol uilig. 

Image-2.png.jpeg

An rudín beag is deise agus is áille ní fhaca mé riamh agus an oiread sin cion ag chuile dhuine ort fhéin agus an mullach álainn gruaige sin atá ort.

Tugadh abhaile Dé Domhnaigh tú agus cuireadh fáilte agus fiche romhat (chuile dhuine againn maraithe amach ag iarraidh an teach a mhaisiú duit) Ní raibh noiméad suaimhnis agat a leadín beag álainn, chuile dhuine ag breathnú ort, ag troid ag iarraidh tú a thógáil agus níor chuir tú suim ar bith ann!!

Tá tú linn 9 lá anois Senan agus tá sé ar nós go raibh tú linn i gcónaí. Céard a rinne muid i d'uireasa?!

Ach breathnaigh do chuid lámhín beaga. Maróidh tú mé nuair a bheas tú níos sine mar tá mé seasta síoraí ag tógáil do phictiúr!!

Image-1.png.jpeg

Níl a fhios agat é fós b'fhéidir ach ní thuigeann tú an méid áthais, bróid, lúchair agus sonais a thug tú leat ar an saol seo nuair a saolaíodh tú agus níl sé ach ina thús.

Táim ag súil go mór leis an aistear nua seo a  thosnú leatsa, le do Mhamaí álainn Niamh, do Dhaidí cineálta Kevin agus chuile dhuine eile a bhfuil an-chion acu ort freisin.

Múinfidh mé na rialacha gramadaí uilig dhuit, tabaharfaidh mé cúnamah duit le do chuid obair bhaile, beidh 'day-outs' ag an mbeirt againn, múinfidh mé cúpla trick dhuit, ceannóidh mé na sweets nach gceannóidh Mamaí agus Daidí, beidh mé ansin leat má bhíonn Mamaí agus Daidí ag tabhairt amach duit, ná bíodh imní ort a Senan Beag Álainn, seasfaidh Auntie Aisling suas dhuit i gcónaí.

Image-3.png.jpeg

Níl tú ach i dtús d'aistear sa saol seo a Senan, ach geallaim dhuit ní bheidh tú riamh díomhaoin. Rud ar bith a bheas mé in ann a dhéanamh dhuit, sin a dhéanfaidh mé, mar ní thuigfidh tú go brách é, ach thug tú an oiread sin áthais agus grá isteach i mo shaol.

Unknown.jpeg

Grá mo chroí thú a Senan Daniel,

D'aintín Aisling.

xxxx

2018....Bliain Nua...Athruithe móra :)

2018....Bliain Nua...Athruithe móra :)

Haigh a Chairde, 

Tá sé píosa ó scríobh mé blag daoibh ach caithfidh mé a rá go bhfuil sé go deas a bheith arais!! 

Mar is eol daoibh ag an bpointe seo beidh Baby beag Uí Fhlatharta linn sula bhfad le Cúnamh Dé.  Seans gur é seo ceann de na cúiseanna is mó go raibh mé ciúin le píosa. Cé go bhfuil mé ag scríobh blaganna le os cionn dhá bhliain anuas ba am príomháideach a bhí ann domsa agus mé ag dul i dtaithí ar na hathruithe a bhí ag tarlú i mo chorp.

Read More

Is gearr go mbeidh sé in am......

Is gearr go mbeidh sé in am......

Haigh Glams,

Bhuel is gearr go mbeidh sé in am, is gearr go mbeidh sé in am bogadh amach ón mbaile, san áit gur chaith mé ocht mbliana is fiche de mo shaol. San áit gur fhreastal mo Mham agus mo Dhad orm le fad mo chuimhne. Is gearr go mbeidh sé in am mo chuid siopadóireachta féin a dhéanamh, is gearr go mbeidh sé in am mo chuid dinnéir fhéin a ullmhú, mo chuid éadaí féin a níochán, mo chuid dualgais fhéin a chomhlíonadh!! 

Read More

An bhliain a bhí agam i 2016- Aisling.

An bhliain a bhí agam i 2016- Aisling.

Anuraidh scríobh mé blag ar an mbliain a bhí agam agus fuair mé an oiread sin teachtaireachtaí faoi agus go ndúirt mé go scríobhfainn ceann eile i mbliana. An chéad rud a chaithfidh mé a rá ná nach bhfuil a fhios agam beo cá ndeachaigh an bhliain. Bhí sí ar cheann de na blianta ba scioptha riamh dom, agus ceann de na cinn ba ghnóthaí freisin is dóigh.

Read More

Kris Kindle/Stocking Fillers faoi €20 don nóiméad deireanach!

Hello a chairde, 

Tá cúpla ríomhphost faighte againn ónár gcuid leantóirí sa tóir ar bhronntanais le haghaidh Kris Kindle. Mar sin seo thíos cúpla smaoineamh daoibh, rinne mé sáriarracht rudaí atá i siopaí a phiocadh mar go mbeidh sé deacair rudaí a fháil sa phost ag an nóiméad deireanach: 

1. Táimse i ngrá le coinnle agus is breá liom iad timpeall an tí. Bíonn cinn álainn i Homestore and More an t-am seo den bhliain. Cheannaigh mise cúpla ceann ann roimh an Nollaig agus bhí mé ag fanacht go gcuirfinn suas an crann chun iad a lasadh. Níl siad ach €5.99 istigh ann faoi láthair. 

2. Fuair mise stoca santaí anuraidh agus m'ainm air agus táim i ngrá leis. Níl ann ach rud beag simplí ach tá sé go deas agus chuir sé na blianta fadó i gcuimhne dom agus mé ag iarraidh a bheith ag fanacht i mo shuí le haghaidh santaí! Is féidir iad a cheannacht i Deals ach tá an ceann seo thíos go deas freisin. Tá sé ar fáil ar €14.99

3. An bhfuil mórán daoine in Éirinn nach maith leo tae? Ní dóigh liom é, cé go bhfuil cúpla duine aisteach amuigh ansin, mo chuid deirfiúracha ina measc. Táim i ngrá leis na taephotaí seo a mbíonn an cupán leo, tá siad chomh cute. Chonaic mé an ceann seo istigh i Tesco ar €14.40.

4. Ag fanacht le téama an tae, san aimsir fhuar seo tá na 'travel mugs' an-áisiúil. Tá cinn álainn i Dunnes. Níl an ceann deas seo ach €10. 

5. Is breá le chuile dhuine miotóga agus is é an uair nach bhfuil siad agat a mbraitheann tú uait iad. Seo péire deas ó Debenhams ar €15. 

6. Níl a fhios agam faoi dhaoine eile ach is breá liomsa ag ceannacht dialainne nua. Seo ceann álainn Kate Spade ó The Dotty Lemon. 

7. Rud nach n-úsáidim leath mo dhóthain ná uachtar láimhe. Is deas an rud é a bheith i do mhála. Níl na cinn sa Bodyshop ach €6.50. 

8. Is breá liom an Body Lotion seo ó Rí na Mara, tá sé go hálainn ar fad agus gan é ach €16. 

9. Is breá liom é seo ó Sanctuary Spa. Níl sé ach €13 agus is féidir é a fháil istigh i mBoots.

10. Clúdach nua don fhón ar €10.

Agus ar deireadh ag brath ar an duine, d'fhéadfá 'statement necklace' a fháil dóibh! Is rud é a bhéas agat i gcónaí agus atá go hálainn. Tá an ceann seo thíos le fáil i Topshop ach d'fhéadfá ceann a phiocadh suas in aon áit. 

Tá súil agam go raibh sé sin úsáideach daoibh a chairde, seans go dtabharfaidh sé cúpla idea beag daoibh! 

Nollaig Shona, 

Gearóidín xxx

Loves an Luain- Gearóidín

Hello a chairde, 

Is dóigh gur thug sibh faoi deara go raibh mé féin agus Aisling ag comhaireamh céimeanna agus muid sa Róimh agus bhí muid ag baint an-chraic as. Bhuel rinneamar é sin le mo 'Fitbit'. Cheannaigh mé i mí Dheireadh Fómhair agus caithfidh mé a rá go dtaitníonn sé go mór liom agus mar sin is é an Loves atá agamsa an tseachtain seo.

Read More

Loves an Luain- Aisling

Haigh Glams,

Tá mé ar ais inniu le Loves an Luain. Tá mé chun é a choinneáil simplí anocht.

Loves an Luain na seachtaine domsa ná an pota beag seo thíos ó Mac. Is primer do na súile atá ann agus nuair a bhí mé féin agus na girls thuas ag Emma i mBleá Cliath, is ansin a fuair mé amach go bhfuil primer ag teastáil do na súile!!

'Painterly' an t-ainm atá air agus cuireann tú ort roimh 'eye shaowdow' Ní chaithim aon eyeshawdow mura bhfuilim ag dul amach agus mar sin cuirim orm chuile mhaidin é mar chineál 'concealaer' do na súile (Níor cheart aon foundation a chur ar na súile- ní raibh a fhios agam é seo ach oiread!)

An jab atá ag an táirge seo ná chun nach mbeidh 'creaes' i do eyelid agus tú ag cur ort 'eyeshadow' agus arís nuair a chaithim 'eyeshadow' cabhraíonn sé liom!

Arís seo rudaí nach raibh ar eolas agam go dtí go ndeachaigh mé ag Emma! Ar feadh na mblianta bhínn ag cur 'foundation' ar mo chuid 'eyelids'. Anois úsáidim é seo agus ní bhíonn sé le tabhairt faoi deara nach bhfuil 'foundation' orthu.

Cheannaigh mise é seo sa 'Duty Free' ar mo bhealach ag an Róimh ar chostas €18.

Tá sé le fáil istigh in aon áit a bhfuil 'Mac' le fáil ann. Níl mórán difríochta idir phraghas an táirge seo sa 'Duty Free' agus sa siopa.

Sin sin a ghlams

Bíodh seachtain mhaith agaibh uilig,

Grá mór,

Aisling

 

Na 'Winter Woolies'- Glam an Gheimhridh!

Haigh Glams,

Aisling libh anseo inniu agus mé ag caint faoin 'Winter Wollies'!! Nach iad atá ag teastáíl na laethanta seo. Tá aimsir chomh fuar, crispy ach úr ag an am céanna! Cheapfá nach féidir leat a bheith 'glam' sa gheimhreadh mar go n-iompaíonn go leor doaine ar na 'hoodies' (mise ar dhuine acu siúd)

Read More

Blag na Bliana tugtha go Gaillimh ag na Glams!

Hello a chairde, shuigh mé síos cúpla nóiméad ó shin, tar éis lá scoile agus oíche mhór agus thosaigh mé ag cuimhniú ar an oíche aréir agus mé ag iarraidh an blag seo a chur le chéile. Caithfidh mé a rá go bhfuil deora i mo chuid súile le bród agus le háthas go bhfuil ár mblagín beag glam tar éis trí mhórdhuais a bhaint amach i nGradaim Blag Littlewoods na hÉireann. 

Read More