Tá 'Baby Shark' 1 inniu- 23/2/2019

TÁ BABY SHARK BEAG S’AGAINNE BLIAIN

23/2/2019

 

Anuraidh scríobh mé litir chugat nuair a rugadh tú Senan mar theastaigh uaim cuntas a choinneáil ar an áthas a mhothaigh muid uilig nuair a saolaíodh tú, an tríú lá is fiche de mhí Feabhra. Anois agus muid ag druidim le ceiliúradh do chéad bhreithlá, cheap mé go mbeadh sé go deas smaoineamh siar ar an mbliain a bhí ag Mamaí agus Daidí leat agus an bhliain a bhí againn uilig leat. Bliain nach ndéanafaidh muid dearmad uirthi.

 

Tá tú imithe ó ‘Baby K’ go ‘Baby Shark’ ó shin a Senan. Cén fáth? Níl ort ach 30 soicind den amhrán a chloisteáil agus tá tú ag pramsáil agus ag rachtaíl gháire agus gan ach na fiacailíní beaga sin le feiceáil i do bhéilín. Bíonn na méiríní beaga sin ag iarraidh a bheith ag aithris ar Mhamaí agus ar Mhamó nuair a thagann an t-amhrán air, fiú Daideo tá sé fhéin ag fáil cleachtaidh ar na focail agus na ‘moves’. Ach nach ndéanfadh Daideo rud ar bith do ‘Pháistín Daideo’? Cheapfainn nár thóg Daideo in oiread selfies riamh ina shaol is atá tógtha aige ó tháinig tú. Is ar éigin a théann lá tharainn nach mbíonn snap againn uaidh don bheirt agaibh. Senan tá Daideo obsessed leat. Bhí Daideo ina softie i gcónaí ach ó tháinig tusa, tá sé ina dheabhail uilig!!!

 

Tá chuile chineál aimsire feicthe agat i d’achar gearr ar an saol, bhí an sneachta mór ann nuair nach raibh tú ach seachtain d’aois. Sa samhradh ansin chaith muid cúpla lá ar an trá leis an dea-aimsir a bhí againn, tú fhéin agus do mhate Fionnán. Tháinig an ‘Beast from the East’ ach ní mórán suime a chuir muid ann ach go raibh lá saor ón obair againn, rud a chiallaigh gur chaith muid an lá leat. Ní fhaigheann tú suaimhneas ar bith uainn, mura bhfuil tú ag Mamaí nó Daidí, tá duine éicint i gcónaí ansin réidh le tú a thógáil agus a dhul ag spraoi leat. De réir a chuaigh na míonna thar, thosaigh tú ag taispeáint do phearsantacht. Is maith leat do ‘Muslin’ a bheith leat i gcónaí, caithfidh an teidí a bheith sa ‘chot’ leat agus an ceol air, má tá tú tuirseach cuirfidh tú síos do chloigeann agus níl uait ach dhul a choladh. 

 

Tá an t-uafás múinte ag Mamaí agus Daidí dhuit ach mo léan nach é Daideo a mhúin an chéad ‘trick’ dhuit. Nuair a bhíonn Mamaí agus Daidí ag obair agus Daideo ag tabhairt aire dhuit, anois tá a fhios againn uilig céard a bhí an bheirt agaibh ag déanamh. Bhí Daideo ag múineadh dhuit cén chaoi ‘peace’ a dhéanamh. Bhí Mamaí agus Daidí shocked agat go raibh tú in ann é sin a dhéanamh. Mhúin siad ‘day day ’agus ‘clap handys’ dhuit agus iad fós ag iarraidh a mhúineadh dhuit cén chaoi le lamhacán, ach cén fáth a mbeifeá á iarraidh sin a dhéanamh nuair atá tú crochta againn i gcónaí. Agus an rud is deireanaí atá agat ná ag croitheadh do chuid guaillí (I dunno)

 

Is beagnach go bhféadfaí a rá anois go bhfuil ‘exercise time le Daideo’ ina ‘ritual’ chuile oíche, an bheirt agaibh thíos ansin ag cur suas bhur gcosa agus nach thú a bhíonn’s bródúil asat féin mar go dtugann tú ‘clap handies’ dhuit fhéin agus muid ansin ag breathnú oraibh agus chaon racht as an mbeirt agaibh. Ní thuigeann tú fós é, beagnach 365 lá níos déanaí ach tá an méid grá ag méadú lá ina ndiaidh lae. Beidh Mamó agus Daideo ‘lost’ nuair a bheas tú imithe go Cladhnach i do theachín féin, i do sheomra féin sa leaba a cheannaigh siad dhuit, ach beidh sé ok Senan, beidh tú níos gaire dhomsa agus tabharfaidh mise aire mhaith dhuit. B’fhéidir go mbeidh Mamó agus Daideo ag bogadh go Cladhnach fós freisin.

 

Is breá leat na ‘cuggles’ Senanín, go háirithe na cuggles ó Mhamaí agus Daidí nuair a thagann siad abhaile ón obair. An ‘look’ a thugann tú dóibh nuair a fheicenn tú iad théis lá fada. Má deir Mamaí leat, ‘póigín páistín Mummy’. Is iomaí uair a thriáil muid píosa toast nó briosca nó seacláid a thabhairt dhuit a Senanín ach bhí Daidí i gcónaí ansin agus é chomh ‘protective’ ar fhaitíos go dtarlódh tada dhuit, fiú Lá Nollag, is ar éigin a bhí muid in ann buttons a thabhairt dhuit. Tá Mamaí agus Daidí álainn agat Senan.

 

Ós ag caint ar an Nollaig mé nach againn a bhí an spraoi leat, chuile dhuine bailithe timpeall na tine Oíche Nollag, théis an Aifrinn. Tháinig tú aniar ó Mhamó Chill Chiaráin agus dúirt Mamaí go raibh cead agat bronntanas amháin a oscailt, ach mo léan nuair a osclaíodh ceann, osclaíodh uilig iad. Is mó suime a chuir tú sa phaipéar agus sna cable ties ná na bronntanais uilig a ceannaíodh dhuit. 

 

D’fhan mise sa mbaile oíche agus Lá Nollag agus is tú an alairm a bhí agam maidin Lá Nollag nuair a chuala mé thíos staighre thú agus Santaí tagtha agus tuilleadh bronntanais faighte agat. Nach thú a bhí millte an Nollaig seo. Nach álainn a bhí tú ag breathnú Lá Nollag, tú féin Mamaí agus Daidí gléasta sa gheansaí céanna. Anois nach ndéanfadh Daidí rud ar bith dhuit agus bhí Mamaí cinnte nach mbeadh sé sásta an geansaí a chaitheamh. Bhí an Nollaig draíochtúil i mbliana mar go raibh tú linn agus is ag an Nollaig a thug Daideo do chéad bhuidéal tae dhuit.

 

Anois agus tú teannadh le bliain ar an saol, 365 lá nó 8760 uair, tá ár ngrá ag méadú dhuit lá i ndiaidh lae, fiú leis na ‘temper tantrums’ beaga sina bhíonn agat anois agus arís, ní féidir linn ár saoil a shamhlú gan tú ann. Céard faoi ar labhair muid? Céard a rinne muid? Cén chaoi go bhfuil an oiread sin tionchair ag rudín chomh beag orainn? Tá Mamó agus Daideo anois ag iarraidh a bheith ag cur moille ar do theachín nua mar níl siad ag súil leis an lá a bheas tú ag bogadh soir go Cladhnach, b’fhéidir go mbeidh siad le do thaobh fós mar aireoidh siad uait thú mar thaitin na ‘Cuggles’ leo chuile mhaidin.

 

Is breá leat na ‘sleepovers’ le Mamó Chill Chiaráin agus aintín Patricia. Bíonn an chraic agat leo nuair a bhíonn tú thiar in éineacht leo, cé go n-airíonn muid uainn thú, tá a fhios againn go gcaithfidh muid tú a roinnt. Ní fhéadfaidh muid dearmad a dhéanamh ar Mhamó Coilín, do shin-sheanmháthair. Nach tú atá lucky! Tá siad uilig obsessed leat agus ardaíonn tú a gcroíthe.

 

Rud eile atá tugtha faoi deara ag do Dhaidí ná os cionn do ‘chot’ tá crois agus is minic nuair a théann Daidí siar go dtí thú go mbíonn tú ag stánadh ar an gcrois nó ag déanamh ‘day-day’ leis. Cuireann sé seo áthas ar chroí Daidí mar go bhfuil sé cinnte go bhfuil Daideo Patrick agus uncail Daniel ag breathnú anuas ort. Nach ort atá an t-ádh go bhfuil dhá aingil ag breathnú amach dhuit, agus nach iad a bheadh bródúil asat Senan.

 

Tá tú i do leaidín beag anois le do phearsantacht beag agat féin, tá na fiacailíní dána ag teacht de réir a chéile, níl notion agat dhul ag lámhacán, má tá duine ag ithe, caithfidh tú fhéin blaiseadh a fháil, ní maith leat nuair a chaithim mo chuid spléaclaí agus ní bhíonn tú i bhfad á mbaint díom. Tá cúpla focal agat, tá neart tricks agat ach an rud is mó atá agat Senan ná ár gcroí, ár leaidín beag álainn, aoibhinn.

Anois tá mé chun deireadh a chuir leis an litir seo mar tá sé in am agam dhul síos agat agus do lá mór a cheiliúradh leat. Ach seo cúpla pictiúr as na mílte atá againn leis an mbliain iontach a bhí againn leat.

Breithlá sona a Senan Daniel,

Grá mo chroí thú,

Aintín Aisling

xxx