Treoir don Aiste: Ardteist, Ardleibhél

A scoláirí, a chairde,

Seans go bhfuil sibh ag staidéar ó dhubh go dubh na laethanta seo agus gan scrúdú na hArdteiste ach i bhfoisceacht cúpla seachtain uaibh.

Táim anseo anocht chun TREOIR a thabhairt daoibh. Sula ndeir mé aon rud eile, caithfidh mé a rá, is iad mo chuid tuairimí féin atá anseo agus is múinteoir Gaeilge mé, ní saineolaí! Ba bhreá liom go dtabharfadh mé cúpla samoineamh daoibh b'fhéidir.

An chéad rud ná An Leagan Amach:

A: Aiste

ÁBHAR: 20

GAEILGE: 80

STÍL: 5

 • Tá 80 marc ag dul don Ghaeilge a scríobhann tú.
 • Coinnigh do chuid abairtí gearr agus simplí.
 • Foghlaim na hAimsirí: Aimsir Chaite/Láithreach agus Fháistineach/An Modh Coinníollach.
 • Úsáid frásaí.
 • Bíonn 5 rogha agat anseo má dhéanann tú an aiste.
 • Beidh thart ar 600 focal ag teastáil uait.
 • Déan plean don aiste.
 • Alt amháin = Pointe amháin.
 • Bíodh réamhrá agus conclúid agat.
 • Más féidir agus má fheileann, úsáid seanfhocal.
 • Tá a lán ama agat do P1 agus mar sin níor cheart duit a bheith ag tosnú ag scríobh d'aiste sa chéad leathuair. 
 • Déan plean, cuir frásaí le gach pointe. 
 • Scríobh síos na heochairfhocail a bhaineann leis an topaic.

Frásaí don Aiste:

 1. Tá an cheiet seo pléite agus athphléite ag polaiteirí, ag saineolaithe agus ag iriseoirí.
 2. Níl aon réiteach simplí ar an gceist chasta seo.
 3. Tá sé de dhualgas orainn ar fad ár ndícheall a dhéanamh chun an fhadhb sin a réiteach.
 4. Caithfear dul i ngleic leis seo go luath nó is dúinn uile is measa é.
 5. Níl rud ar bith a spreagann díospóireacht i measc an phobail na laethanta seo níos mó ná...

 6. Is ag snámh in aghaidh an easa atá siad.

 7. Mar a dúirt mé cheana 

 8. Mar a fheictear domsa é.

 9. Mar is eol do chách.
 10. Mol an óige agus tiocfaidh sí..
 11. Is de réir a chéile a thógtar na caisleáin.
 12. Is breá an ní í an óige ach ní thagann sí faoi dhó
 13. Ní neart go cur le chéile.

B: Scéal

 • Ní mórán daltaí a dhéanann an scéal.
 • Bíonn dhá rogha agat.

C: Óráid/Díospóireacht

 • Beidh óráid amháin ar an bapipéar. Leis an óráid tugtar ráiteas duit agus caithfidh tú aontú leis, ní minic a n-easaontaíonn daoine leis an óráid.
 • Tabharfar díospóireacht duit freisin agus tá rogha agat a bheith ar son nó i gcoinne an rúin.
 • Déan cinnte go bhfanfaidh tú leis an taobh a roghnaíonn tú.
 • Ní mórán difríochta idir an aiste agus díospóireacht ó thaobh frásaí srl.
 • Teastaíonn tús uait don díospóireacht, rud éigin ar nós, 'A chaothaoirligh, a mholtóirí,  a lucht an fhreasúra agus a lucht éisteachta go léír, is mise X agus táim anseo chun labhairt ar son/i bhfabhar an rúin a deir......'
 • Beidh tú in ann na frasaí céanna a úsáid anseo agus san aiste.
 • Críochnaigh an díospóireacht le ' go raibh míle maith agaibh as ucht an éisteacht béasach a thug sibh dom'. 

Nuair atá do chuid scríofa agat, téigh siar ar an rud ar fad. Déan cinnte go bhfuil peann le dath difriúil agat. Tabhair aird ar an litriú, ar an ngramadach agus an bhfuil tú in ann aon seanfhocail a chur leí. Níor cheart go bhfágfá an scrúdú luath. Tugadh an t-am sin duit mar go bhfuil sé ag teastáil.

Agus rud amhaín eile sula gcríochnaím bíodh eochairfhocail agat ar cheannlínte na nuachta ó 2016/2017. Is suíomh iontach é tuairisc.ie le haghaidh an nuacht is déanaí a fháil trí Ghaeilge.

ÁDH MÓR!!!!

Aisling

X