Scoil agus Strus.......SLÁN!!!

Dia dhaoibh a ghlams,

Cén chaoi a bhfuil sibh? Táim ag scríobh an bhlag seo anocht agus dhá lá scoile déanta cheana féin.Is cruinnithe a bhí ann an chéad dá lá agus beidh na daltaí ar ais linn ar an Luain.

Bíonn sé deacair againn uilig teacht ar ais théis 12 seachtain de shaoire an tsamhraidh agus is dóigh an jab atá agamsa anocht ná tips bheaga a thabhairt daoibh agus sibh ag teannadh le scoilbhliain nua. Bíonn se deacair ar mhúinteoirí dul ar ais freisin, cé nach gcreideann sibh é is dóigh.

Múinteoirí:

Táim féin ag dul isteach i mo shéú bliain ag múineadh agus mar sin sula ndeirim aon rud ba mhaith liom a rá nach bhfuil anseo ach moltaí ó mo thaithí féin agus rudaí a d’oibrigh agus a oibríonn domsa agus mé ag dul ar ais ar scoil:

 

 1.               An chéad mholadh atá agam daoibh ná a bheith eagraithe.: Má tá a fhios agat cén lá atá an scoil ar ais, bí eagraithe don lá sin agus ná      fág é go dtí an oíche roimhe (Ba cheart go mbeadh tú ag ligint do scíthe roimh dhul ar ais).
 2.              Ceannaigh dialann duit féin, gheobhaidh tú ceann ar scoil ach faigh ceann duit féin agus scríobh isteach inti chuile short atá le         déanamh agat an lá sin.
 3.               Bíodh bricfeasta maith, sláintiúil agat chuile mhaidin (is fiú éirí deich nóiméad níos túisce dó seo) Mura ndéanann tú é seo tá seans ann go mbeidh ocras ort roimh 11 agus go mbeidh tú ag ithe bia nach bhfuil sláintiúil nó bia a thabharfaidh ‘kick’ duit ar feadh tamaill.
 4.              Déan cinnte go bhfaigheann tú do dhóthain codlata. An oíche sula dtéim ar ais faighim an-deacair é titim i mo chodladh: mar sin bíodh leabhar maith agat agus ní bheidh tú i bhfad ag titim i do chodladh.
 5.        Bíonn an chéad chúpla lá (sula dtagann daltaí isteach) an- tuirsiúil agus tugtar an t-uafás eolais do mhúinteoirí: déan cinnte go dtéann tú ar shúilóid nó go ndéanann tú aclaíocht de shaghas éigin chun sos a thabhairt don intinn.
 6.       Tá sé an-éasca freisin go leor ama  a chuir amú an chéad chúpla lá sin, tá tú ag feiceáil roinnt de na múinteoirí don chéad uair ó thús an tsaoire, suigh síos ar feadh cúpla nóiméad agus ól do chupán caifé nó tae agus bíodh chat agaibh ach ná caith do chuid ama uilig anseo. Téigh go dtí do sheomra ranga agus tosaigh ag pleanáil.
 7.       Tóg amach do chlár ama agus bíodh a fhios agat céard go díreach a bheas ar siúl agat don chéad tseachtain- ar a laghad má tá an chéad tseachtain pleanáilte agat tabharfaidh sé sásamh intinne duit ansin.
 8.       Tóg an chéad dheireadh seachtaine saor- ná déan aon obair scoile (tá sé ar fad ullmhaithe agat don tseachtain ná dearmad)Déan rud éigin nó téigh áit éigin a thaitníonn leat agus ba cheart go mbeadh neart fuinnimh agat ansin don tseachtain dár gcion.
 9.       Agus ar deireadh- bí eagraithe!!!! Níl tada níos measa ná siúil isteach i rang agus gan aon rud ullmhaithe (geallaim daoibh)Mothaíonn an rang chomh fada agus tugann na daltaí faoi deara nach bhfuil tú eagraithe!!

P.S Bain taitneamh as an bpost- má tá dearcadh dearfach agat beidh chuile shórt eile togha!!!!

 

Daltaí:

Creid é nó ná creid bhí mé féin i mo dhalta uair amháin agus mar sin tuigim go mbíonn sé deacair dul ar ais ach b'fhéidir go gcabhróidh na tips seo libh:

 • Ceannaigh cóipleabhair, pinn, agus chuile shórt cúpla seachtain roimh dhul ar ais (bí ag faire amach ar na sales)
 • Bí eagraithe ón gcéad lá- bíodh aidhm agat don bhliain- céard ar mhaith leat a bhaint amach roimh dheireadh na bliana? 
 • Leag amach clár ama duit féin agus na hamanta a dhéanfaidh tú obair bhaile, staidéar srl.
 • Déan aclaíocht nó téigh ag traenáil- tá sé seo thar a bheith tábhachtach- tá aclaíocht ag teastáil- tugann sé sos ón scoil, an obair bhaile agus mar sin de.
 • Ná fág an teach aon mhaidin gan do bhricfeasta- tá sé ar cheann de na béilte is tábhachtaí don lá agus cén chaoi a bhfuil tú ceaptha díriú ar obair ranga mura bhfuil aon fhuinneamh agat agus nár ith tú? ní féidir!!
 • Tabhair leat do lón ón mbaile- tá ceantín i gcuid is mó de na scoileanna na laethanta seo nó mura bhfuil tá siopa acH faraor ní féidir torthaí na bianna sláIntiúla a fháil iontu.
 • Nuair a thagann tú abhaile déan seiceáil ar do dhialann agus ar d'obair bhaile, faigh amach an bhfuil rud ar siúl agat an oíche sin agus má tá úsáid do chuid ama go héifeachtach.
 • Nuair atá d'obair bhaile á dhéanamh agat, caith uait an fón, ní theastaíonn sé uait, is é go gcuireann sé isteach ort agus ar chaighdeán d'obair (tá staitisticí ann a dheimhníonn é seo ach ní rachaidh mé isteach iontu)
 • Agus an rud deiridh a dhéarfaidh mé libh ná bíodh craic agus spraoi agaibh, is daoine óga sibh, níor cheart go rialódh an scoile ná cúrsaí scoile bhur saoil, rialódh sibhse an scoil- bí éifeachtúil le bhur gcuid ama!!!!

 

 

Ok tá mé chun stop a chur le mo chuid cainte anois, d'fhéadfainn leanacht orm ach cheapfainn go bhfuil mo chuid ráite agus go dtuigeann sibh an teachtaireacht atá agam daoibh!!

Bainigí tairbhe agus taitneamh as bhur n-ama sa scoil, mar a deir an té a deir 'Is iontach an ní í an óige ach ní thagann sí faoi dhó'

Le grá,

Aisling

x