Ag dul ar ais ar scoil.... roinnt smaointí don seomra ranga

Dia Dhaoibh, 

Bhuel nil dabht ar bith ach go bhfuil an tSamhraidh ag druidim leis agus muid ag tabhairt aghaidh ar an scoil bhliain nua.  Is blag oideachasúil í seo daoibh siúd a chuir ceist orainn cúpla seachtain ó shin roinnt gníomhaíochtaí ranga a roinnt libh a bheadh feiliúnach do mhúinteoirí agus sibh ag tabhairt aghaidh ar an scoil bhliain nua.

Ar dtús caithfidh tú aithne a chuir ar na daltaí atá ós do chomhair seo daoibh cúpla Icebreaker don seomra ranga (úsáidim iad seo leis an chead bhliain mar gheall nach bhfuil aithne acu ar a chéile)

Guess Who

Ábhar:

 • Flash Cards 
 • Pinn

Treoracha:

 1. Déan cinnte go bhfuil na tréithe fisiciúil ar eolas ag na daltaí nó scríobh iad ar an gclár bán.
 2. Cuir ceist ar gach dalta cur síos gearr a scríobh ar na tréithe phisiciúil atá acu féin.
 3. Cuir na cártaí ar fad isteach i mbosca
 4. Tabhair cárta do gach dalta ag déanamh cinnte nach bhfuil a gceann féin acu.
 5. Beid 6-8 nóiméad acu na tréithe atá scríofa acu a mheaitseáil leis an duine ceart sa rang.
 6. Roineann na dáltaí a gcuid freagraí leis an rang.

Icebreaker Bingo

Is féidir cluiche eile b'fhéidir níos simplí a dhéanamh ar nós an ceann seo;

Treoracha:

 1. Tabhair billeog oibre agus peann do gach dalta
 2. Lig dóibh siúl timpeall an rang agus labhairt le chéile
 3. Caithfidh siad ceisteanna a chuir ar a chéile m.sh An raibh tú i Meiriceá riamh? Má bhí siad ann scríobhann siad ainm an duine sa mbosca cuí.

Ag úsáid liathroíd mar áis cur in aithne:

 

Níl móran prep ag teastáil don cluiche seo seachas na daltaí a chuir ina suí i gciorcal agus liathróid bheag a bheith agat.  Is féidir cúpla cluiche a dhéanamh leis seo.

 1. Cuir na daltaí ina suí i gciorcal
 2. Caitheann gach dalta an liathróid ag duine atá in agus caithfidh siad ainm an duine sin a ghlaoch amach ós ard
 3. Ní féidir an liathróid a choinneáil níos mó ná 20 soicind.

Cluiche Briathra:

 1. Caitheann an dalta an liathróid ag dalta eile sa chiorcal agus glaonn siad amach briathar amháin
 2. Ag brath ar an aimsir atá roghnaithe ag an múinteoir.. caithfidh an dalta an briathar a chuir san aimsir ceart
 3. Arís ní féidir an liathróid a choineáil níos mó na 3-5 soicind
 4. Is féidir an cluiche seo a dhéanamh i ngrúpaí.

 

 

Buama Ama

 

Úsáidim an nasc seo ar scoil nuair atá mé ag cócaireacht sa chistin nó má bhíonn na daltaí ag déanamh gníomh de shaghas éigin bí cúramach leis an fhuaim!!!

 

Classtools.net

 

Caithfidh mé a rá go mbeinn caillte gan an áis seo i mo sheomra ranga.  Tá a fhios againn ar fad go mbíonn cúpla dalta i gcónaí a bhíonn sásta gach uile cheist a fhreagairt agus an rud is iontaí faoi an áis seo ná tugann sé seans do gach dalta ceisteanna a fhreagairt.  Ta a fhios agam féin mar mhúinteoir go mbíonn sé éasca freisin na daoine céanna a roghnú an t-am ar fad freisin.  

Úsáidim an Randomiser nó an Random name picker chun é seo a sheachaint;

 

Na Mini WhiteBoards

Áis chomh simplí iad seo agus maireann siad ar feadh na blianta is féidir iad a fháil ar an suíomh seo.

úsáidim iad seo le haghaidh scrúduithe litriú, cluichí gramadaí agus quiz.  Is breá leis na daltaí iad seo.

Le bliain beag anuas ta mé ag obair leis an Junior Cycle for Teachers agus tá réimse leathan stráitéisí ar fáil ar an suíomh sin do mhúinteoirí go mór mhór agus muid ag dul i dtreo an rang idirghníomhach agus beidh siad seo go mór ina chabhair díobh.

Féach ar an suíomh seo chun réimse leathan stráitéisí agus físeanna a fheiceáil.

Ádh mór leis an bpleanáil agus bainigí tairbhe ar taitneamh as an scoil bhliain atá amach romhaibh.

Roseann 

xxxx