An bhfuil tú ag déanamh Tíos don Ardteist? - Treoirlinte don Scrúdú

A Chairde, 

Mar is eol daoibh ag an bpointe seo is múinteoir eacnamaíocht bhaile mé agus mar gheall go bhfuil muid, mar mhúinteoirí, i meon na scrúduithe faoi láthair shocraigh mé an blag seo a scríobh daoibh chun beagáinín tacaíochta a thabhairt daoibh agus sibh ag ullmhú do na scrúdúithe an deireadh seachtaine seo.

Is páipéar dhá uair go leith atá ann agus is cinnte go mbeidh gach uile nóiméad dó sin ag teastáil uait!

Ag tús an scrúdú

 • Tóg sracfhéachaint ar an bpáipéar ina iomláine (tabharfaidh sé seo cúpla nóiméad duit tú fein a chur ar do shuaimhneas
 • Roghnaigh na ceisteanna a fheileann duitse
 • Déan cinnte ceisteanna a roghnú bunaithe ar an scéim mharcála. (Mar shampla má tá ceist le 20 marc ag dul dó 

Roinn A:

 • 60 Marc agus 20 nóiméad (Ná caith an iomarca ama orthu seo, muna bhfuil freagra ar eolas agat bog ar aghaidh!
 • 12 ceist, freagair 10 gcinn faoi gach topaic (seachas an ábhar roghnach a dhéantar i Roinn C)
 • 6 Marc ag dul do gach ceist.
 • Mholfainn duit iarracht a dhéanamh gach ceist a fhreagairt.  
 • Cé gur ceisteanna gearra iad seo caithfidh tú na ceisteanna a fhreagairt go cruinn (2 dhá phointe eolais ar a laghad) 
 • Úsáid an spás atá fágtha faoi na ceisteanna mar threoir

Roinn B:

Ceist 1

 • 80 Marc agus 40 Nóiméad
 • Níl aon rogha agat anseo caithfidh tú an cheist a fhreagairt.
 • Ceithre chuid atá anseo a b c d agus b'fhéidir e

 

(a) Ceist bunaithe ar bhia nó aiste bia sáintiúil  

 • Bíonn tábla eolais nó cairt anseo.
 • Idir 18 agus 24 marc ag dul don cheist seo (3/4 marc le haghaidh gach pointe)
 • Léigh an cheist go cúramach agus úsáid cinnteidil le haghaidh gach pointe
 • M.sh má iarrtar ort comparáid a dhéanamh idir tháirgí, ainmnigh an táirge mar shampla arán donn agus ansin faoin gceannteideal cuir na pointí seo:
 1. Tug na figiúirí is mó a sheasann amach ón tábla/cairt
 2. Inis cén fáth an bhfuil an táirge sin go maith
 3. Déan comparáid idir tháirge nó dhó eile
 4. Agus ansin bog ar aghaidh!
 5. N.B NÍ GÁ TAGAIRT A DHÉANAMH DO GACH PÍOSA EOLAIS SA TÁBLA

(b agus C) Ceist faoi na Cothaitheachaí nó aiste bia sláintiúil

 • I 2015 bhí ceist ar mhianraí Calciam
 • Is féidir le haon chothaitheach teacht aníos sa cheist seo (Feidhmeanna, easpaí  foinsí, agus GDA)
 • Nó aiste bia speisialta: diaibéiteach, Céiliach, Veigeatóir &srl

(d) An tomhaltóir agus athraithe san aiste bia

 • Tá freagra na ceiste seo ag brath go hiomlán ar do scileanna smaointeoireachta féin agus tá líon na marcanna beagnach mar a chéile le cuid (a)
 • 4-6 pointe atá ag teastáil ag brath ar na marcanna 
 • Is cur síos nó pléigh ar na pointí a bhíonn ag teastáil

Ceist 2, 3, 4, agus 5

 • Roghnaigh dhá cheist
 • 50 marc agus 25 nóiméad an ceann
 • Roghnaigh na ceisteanna seo bunaithe ar na marcanna atá ar fáil
 • Molaim i gcónaí ceist 5 a dhéanamh - Staidéar shóisilata agus an chlann, tagann sé aníos gach bliain i gceist 5 agus is féidir ansin ceist amháin eile a fhreagairt ó roinn B

Go ginearálta seo hiad na topaicí a thagann aníos;

 • Ceist 2 - Ar chúrsaí beatha agus sláinte
 • Ceist 3 - Micreabitheolaíocht, agus ceisteanna faoin pacáistiú, Sláinteachas bia, ag ullmhú bia agus mar de a thagann aníos anseo
 • Ceist 4 - An tomhatóir, Ag bainsitiú acmhainní, tithíocht agus mar sin de.
 • Ceist 5 - Staidéar Shóisialta

Roinn C - Ábhar roghnach

80 marc agus 40-45 nóiméad

Braitheann an cheist seo ar an ábhar atá clúduithe agat sa rang.

 • Ceist 1 - Tithíocht
 • Ceist 2 - Teicstílí. Go hiondúíl ní dhéantar ceist 2 teicstílí mar tá tionscnaimh le déanamh leis an cheist seo.
 • Ceist 3 - Staidéar shóisialta
 • Freagair (a) agus tá rogha agat idir (b) agus (c)

Tips Ghinearálta

 • Úsáid highlighter 
 • Freagair gach ceist ar leathnach nua
 • Coinnigh súil ar an am
 • Ná caith an iomarca ama ar Roinn B ceist 1 cuid (a) - Fág é go dtí an deireadh má theastaíonn sé.
 • Freagair na ceisteanna atá roghnaithe agat ní gá ceist bhreise a fhreagairt b'fhearr i bhfad na ceisteanna a fhreagairt go cruinn.
 • Léigh na ceisteanna go cúramach agus freagair gach ceist ag úsáid pointí.

An Golden Rule don scrúdú seo ná:

Ainmnigh do phointe, Mínigh é agus tabhair Sampla chun tacú le do fhreagra!!!!!!!

Ádh mór libh,

Roseann xxx