Environ- 'Active Vitamin Facial'

Unknown.png

Hello a chairde, 

Cúpla mí ó shin chuaigh mé féin agus na cailíní go hoíche speisialta in Elysium i Maigh Cuillinn áit ar labhair Jennifer Rock mar aoi speisialta ar an oíche. 

Tá a fhios againn ar fad an mhaitheas atá @theskinnerd ag déanamh dár gcraiceann agus í gafa leis. Tá níos mó agus níos mó againn ag cur níos mó suime i gcúrsaí craicinn agus is maith an rud é. Níl sé i bhfad ó stop mise ag baint úsáide as micelar water agus baby wipes agus mé ag baint díom mo chuid smideadh agus mé ag ceapadh go raibh mé iontach má bhain mé díom é san oíche. Anois tá mo routine beag féin agam a bhuíochas do na cailíní in Elysium. 

Caithfidh mé a rá go mbímse bréan do dhaoine a mholann seo agus siúd agus ceannaíonn tú an rud a mholann siad agus ní bhíonn maith dá laghad ann. Ó thug mise cuairt ar Elysium is é a mhalairt ar fad atá i gceist. 

Tá na cailíní ar fad Katie agus Anne ach go háirithe an-chairdiúil ann. Tugann siad moladh duit ag brath ar na fadhbanna craicinne atá agat agus ní chuirtear brú ort riamh tada a cheannacht. Bhí skin consultation agamsa le Katie agus mhol sí dom rudaí a choinneáil simplí. 

Úsáidim Cleanser- Image Vital C

Moisturiser Environ AVST 1 

Image Sun Cream 

Environ pepcide eye gel 

Moladh dom freisin serum a úsáid agus thug na cailíní cúpla sampla dom le triáil sula gceannaím an buidéal mór. 

Níl mórán fadhbanna craicinne agam, tá an t-ádh liom nach bhfaighim mórán spótaí riamh agus níl mo chraiceann lán le hola. É sin ráite gan mé ach 28 tá an t-uafás línte agam agus is rud iad a chuireann isteach go mór orm! Tá chuile chineál rud/stuif/táirge triáilte agam agus ní mórán atá tar éis difríocht a dhéanamh. 

Mar sin shocraigh mé coinne a dhéanamh le haghaidh an Advanced Active Vitamin Facial. Is facial é seo atá in ams an craiceann a phumpáil le vitamíní agus bhraith mé gur é sin go díreach a bhí ag teastáil uaim. Ghlaoigh mé ar Elysium agus dúradar liom teacht isteach agus go mbreathnódh siad ar mo chraiceann roimh an facial agus sin é go díreach a rinne siad, arís ionas nach cur amú airgid a bheadh ann! 

Mhair an facial é féin uair go leith. Glantar an craiceann go hiomlán i dtosach agus ansin úsáidtear foirmeacha beo don Vitamín A & C, is é sin uachtair atá packáilte leis na comhábhair seo, rud a bhraitheann tú ar an bpointe a bhuaileann siad do chraiceann. Úsáidtear meaisín speisialta a bhaineann úsáid as maoimeanna fuaime ionas go súfaidh an craiceann isteach iad go dtí na sraitheann ísle. Ag an deireadh ansin cuirtear masc álainn ort a chlúdaíonn chuile pháirt do d'éadan, na súile san áireamh (agus iad dúnta). 

Moltar an facial seo do chuile dhuine agus cabhraíonn sé le pigmentation, iontach do dhaoine le an t-uafás brícíní cosúil liomsa, nó a bhfuil damáiste déanta ag an ngrian orthu, daoine a bhfuil a n-aois le feiceáil róluath (mise)

Daoine le craiceann tirim

Daoine a dteastaíonn níos mó uisce/hydration uathu ina gcraiceann

Caithfidh mé a rá nár bean mhór facials mise, níorbh ea riamh ach tá mo chuid múiníne curtha agam in Elysium agus na cailíní atá ann. Tá mé ar bís agus mé ag baint úsáide as an Environ agus is fada liom go mbeidh mé ag dul suas sna huimhreacha. Táim ar an dara buidéal don AVST 1, mar sin beidh mé in ann a dhul suas go dtí an AVST 2 an chéad uair eile. 

Maidir leis an facial, mholfainn go hard na spéire é má tá boost ag teastáil ó do chraiceann. Ach caithfidh mé a rá gur breá liom an rud a dúirt duine de na cailíní in Elysium liom, níl aon mhaith facial a fháil muna bhfuil tú chun aire a thabhairt do do chraiceann sa mbaile. Tá sé ar nós a dhul ag an bhfiaclóir agus ansin gan do chuid fiacla a níochán nuair a théann tú abhaile. 

Sin é uaimse a chairde, 

G x

 

Cabhair don Ardteist- An Chluastuiscint

Ceann de na rudaí is mó a thugann deacracht do mhuintir na hArdteise ná an chluastuiscint. Bíonn roinnt daltaí cráite aige. Breathnaímse ar an gcluastuiscint ar nós turas traenála. Tá ort do chluas a thraenáil ionas go bhfaighidh sé cleachtadh a bheith ag éisteacht le Gaeilge. Tá sé ar nós a bheith ag traenáil le haghaidh rása, níl tú ag dul amach ag rith rás gan aon traenáil a bheith déanta agat, ar an gcaoi chéanna ní dhéanfaidh tú go maith sa chluastuisicnt gan traenáil/cleachtadh rialta. 

Feicim arís agus arís eile é seo agus mé i mbun feitheoireachta ar scrúdaithe, tagann canúint éigin (brón orm....ach canúint Uladh go hiondúil) agus stopann daltaí ag éisteacht. Caithfidh sibh cleachtadh a fháil ar chuile chanúint agus an t-aon bhealach a ndéanfaidh tú é sin ná a bheith ag éisteacht le Gaeilge go rialta. 

An chéad mholadh a bheadh agam do dhaltaí ná peann aibhsithe a cheannacht. Ar lá an scrúdú ansin cur líne ar na heochair fhocail sa cheist. Tabharfaidh sé seo treor duit ar chéard go díreach a gcaithfidh tú a bheith ag faire amach dó. Ná cur do chuid ama amú ag féachaint timpeall an halla scrúdaithe ar do chairde!!!!!! Ar an bpointe a bhrúitear cnaipe ar an téip sin, ba cheart duitse a dhul i mbun oibre!!!

 An bhfuil tú in ann é a dhéanamh sna ceisteanna seo thíos?

Cá bhfuil cónaí ar Mháire? 

Cé leis a labhair Pádraig? 

Cén contae a bhfuil an halla suite? 

Cad é réamháisnéis na haimsire don oíche anocht?

An chéad rud eile ansin agus tú i mbun do chuid cleachtaidh rialta, coinnigh dialann bheag, nó spás éicint i do chóipleabhair agus scríobh síos focail nua/áiteanna/ceisteanna a thagann tú trasna orthu. Cuideoidh sé seo leat níos déanaí. 

Tá roinnt rudaí a thagann aníos go minic sa chluastuiscint, seo thíos cuid acu: 

1. Contaetha na Tíre- ba cheart go mbeadh siad seo ar do thoil agat, bí cúramach leis an leagan ginideach do chuid acu: 

Gaillimh- Contae na Gaillimhe

Corcaigh- Contae Chorcaigh 

Maigh Eo- Contae Mhaigh Eo

Muineachán- Contae Mhuineacháin     agus rl. 

2. Ceantair Ghaeltachta: Ba cheart duit liosta a chur le chéile do na ceantair Gaeltachta go háirithe cinn a bhfuil Radió na Gaeltachta nó eagraíochtaí tábhachtacha Gaeilge iontu. 

m.sh Teach an Phiarsaigh i Ros Muc

Raidió na Gaeltachta i gCasla 

TG4 i mBaile na hAbhann

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge- An Cheathrú Rua/ Carna 

Údarás na Gaeltachta- Na Forbacha

(Níl iontu sin ach cúpla sampla)

3. Bailte in  Éirinn a bhfuil nasc acu le Gaeilge nó a bhfuil eagraíochtaí Gaeilge lonnaithe iontu. 

4. Tíortha ar fud an domhain m.sh An Bhreatain Bhig, Sasana, An Bhreatain, an tSualainn, An Astráil, An Bheilg, An Albain, Na Stáit Aontaithe rl. 

5. Postanna: tagann postanna aníos fíor rialta ar na páipéir scrúdaithe. 

Samplaí: gairmtheoraí, bleachtaire, cuntasóir, leachtóir, meicneoir, taighdeoir rl. 

6. Scileanna: an-mhinic a bhíonn ort dhá scill a luaigh a theastaíonn le haghaidh post éigin. 

Samplaí: scileanna maithe ríomhaireachta, scileanna cumarsáide, scileanna eagarthóireachta rl

7. Téarmaí a bhaineann leis an aimsir/Réamháisnéis na haimsire. 

Samplaí: Ceomhar, bradán báistí, dhá chéim faoin reóphointe rl

8. Tréithe Daonna- ba cheart go mbeadh liosta curtha le chéile agat dóibh seo ar aon nós do Pháipéar a Dó. 

Samplaí: gránna, deas, ciúin, réchúiseach, neamhurchóideach, dána, lách, cineálta, cainteach rl

9. Foclóir a bhaineann le Tairiscint Poist. 

Samplaí: agallamh, iarratas, cáilíocht, follúntas, á lorg, gaeilge líofa, taithí oibre, tuarastal rl

10. Laethanta na Seachtaine/Míonna na Bliana- Ní chreidfeá an méid daoine a dhéanann botúin anseo. 

11. Coláistí/Ollscoileanna/Cúrsaí Ollscoile- arís cinn coitianta agus an leagan Gaeilge a bheith ar eolas agat.

Samplaí: Coláiste na hOllscoile, Gaillimh, Institúid Theicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 

12. Ranna Rialtais 

Samplaí:  An Roinn Oideachais agus Scileanna, An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta

13. Féilte na Bliana: 

Samplaí: An tOireachtas, Pléaráca Chonamara, seoladh leabhair, ceiliúradh in ómós do...

Tá súil agam go mbeidh sé sin cabhrach daoibh! Ná déanaigí dearmad - Cleachtadh a dhéanann máistreacht.

Gearóidín

 

Culottes Cúl...

Haigh a ghlams,

Nach álainn an aimsir atá aginn?! Tá sé FAB!! An blag atá agamsa dhaoibh anocht ná ar 'culottes'. An trí ócáid dheiridh ar fhreastal mé orthu chaith mé cutottes! Tá siad i chuile shiopa na laethanta seo agus táim i ngrá leo!! Feicfidh sibh thíos na cinn is deise a chonaic mé agus mé fhéin i dhá péire ó Penneys agus culottes jumpsuit ó New Look.

Read More

A Thig Ná Tit orm- Maidhc Dainin Ó Sé- Cabhair don Ardteist

Dia dhaoibh a chairde, 

Cúpla seachtain ó shin bhí mé ag déanamh dianranganna dul siar le haghaidh muintir na hArdteiste agus ceann de na rudaí ba choitianta a tháinig aníos ná go mbíonn deacracht ag daoine leis an gceist a thagann aníos ar an Litríocht Bhreise. Shocraigh mé mar sin roinnt tips a roinnt libh. 

Tá an cheist ar Mhaidhc Dainín an-éasca dar liom agus ceapaim má théann tú siar ar na caibidil agus staidéar a dhéanamh orthu mar théamaí nach mbeidh aon deacracht agat. Tá an t-ádh ar lucht na hArdteiste sa lá atá inniu ann mar nach bhfuil oraibh ach staidéar a dhéanamh ar 8 gcaibidil. 

Seo thíos mar sin cuid de na mórthéamaí agus na príomheachtraí ar cheart daoibh a dhul siar orthu agus sibh ag tabhairt faoi na ceiste seo. 

Stíl Mhaidhc Dainín

 • Úsáideann sé stíl simplí nádúrtha síos tríd an dírbheatháisnéis. Is scéalaí den scoth é mar d’fhás sé suas i dtraidisiún na scéalaíochta i gCiarraí.
 • Ní ficsean dírbheatháisnéiseach an leabhar seo ach dírbheatháisnéis dáiríre ina ndéanann sé cur síos simplí ar a shaol féin agus saol na ndaoine timpeall air.
 • Insíonn sé scéal a bheatha óna óige go dtí go bhfilleann sé ó Chicago agus é ina fhear óg pósta.
 • Is féidir an leabhar a roinnt ina thrí chuid (a) Óige Mhaidhc (b) A shaol i Sasana (c) A shaol i Chicago.
 • Is leabhar fir óige é
 • Tá eachtraí an leabhair so-aitheanta.
 • Stíl simplí bheo a úsáideann an scríbhneoir.
 • Scríobhann Maidhc Dainín díreach mar a labhraíonn sé agus tá nathanna agus seanfhocail sa scéal ó chanúint Chiarraí.
 • Taispeánann Maidhc Dainín go bhfuil feith an ghrinn go láidir ann agus is minic a fheicimid é ag magadh faoi féin.
 • Úsáideann sé fo-scéalta. (scéal Ghrae)
 • Tá bua na cuimhne aige freisin agus tugann sé cur síos ar mion-eachtraí a tharla go háirithe agus é óg.
 • Tá cuimhne an-mhaith aige- na múinteoirí, na páistí scoile a bhí timpeall air etc.
 • Bhí meas mór aige ar a mhuintir agus ar a áit dúchais. Bhí sé i gcónaí dílis dá chultúr, dá theanga, agus dá chreideamh.
 • Cé go raibh sé beagáinín fiáin le linn a óige, cuireann sé an-luach ar a shaol agus ar an meon traidisiúnta.
 • Tugann Maidhc Dainín cur síos réadúil dúinn i gcónaí.
 • Tá stíl saolta, neamh mhaoithneach sa leabhar. 

Topaicí le clúdú in ‘A Thig Ná Tit Orm’

1.     Saol na Scoile/An Cheardscoil (ag díriú ar chaibidil 1/2/7)

· An bhunscoil (an chéad lá/na ceachtanna/an cigire/scéalta greannmhara/na múinteoirí/áiseanna/Peil/troid (bruíon))

· An mhéanscoil (is seo í an áit a chur ar bhóthar a leasa é)

· An difríocht idir an dá scoil- na daoine/na ceachtanna/na múinteoirí/ na pionóis/ na caitheamh aimsire (sa scoil eg caid (peil) sa bhunscoil le liathróid beag rubair & peil agus rásaíocht naomhóg agus déantús naomhóg agus toitíní sa mheánscoil)

 ‘Déan plé gairid ar an léiriú a thugtar sa dírbheatháisnéis seo ar shaol an údáir le linn dó a bheith sa bhunscoil agus sa cheardscoil’.

·‘Is sin í an áit a chuir ar bhóthar mo leasa mé’. Déan plé ar cad a bhí i gceist ag Maidhc leis seo.

· ‘Bhí gaiscíoch nó dhó ins gach rang. Is dócha gur fíor a rá nárbh aingeal éinne againn….’ Cé go luann Maidhc Dainín a chuid scolaíochta, is léir gur mó ar fad a shuim sa chleasaíocht ná sa scolaíocht’. Déan plé gairid air sin.

 2.  Caitheamh Aimsire (Tá beagán dó seo le fáil i ngach caibidil)

·         Peil (Caid) (1/2/7)

·         Ceol (6&8)

·         Iascaireacht (3&4)

·         Bothántaíocht (muintir na háite) (3)

·         Ag caitheamh toitíní (5-8)

·         Céilithe le linn an tsamhraidh/Ag cúirtéireacht (ag seinm ceoil-ag dul ag na céilithe móra) (8)

· ‘Ba iad an ceol agus an chaid (an pheil) an dá chaitheamh aimsire ab fhearr le Maidhc Dainín agus é ag fás aníos sa Ghaeltacht’. Déan plé ar an ráiteas sin. (2015)

· ‘Cé go raibh an boachtanas thart timpeall ar Mhaidhc agus é ag fás aníos sa Ghaeltacht bhí spórt agus spraoi ann leis’. Déan plé ar an ráiteas sin. (2014)

· ‘Faighimid léiriú suimiúil ar chúrsaí scoile agus ar chaitheamh aimsire sa Ghaeltacht nuair a bhí an t-údar ag fás aníos ann’. Déan plé ar an ráiteas sin. (2013)

 

3.    An Ceol (6&8)

·         Draíocht an Cheoil

·         An Clár Raidió ‘Cox of Kilcock’

·         A shuim sa cheol

·         Páidí/Dainín/ a Mháthair agus an ceol

·         Seán Coughlan- cuairteoir ar an teach

·         Ag cleachtadh ina sheomra nuair a bhí sé ceaptha a bheith ag déanamh a obair bhaile.

·         Cúirteoirí ag éisteacht leis an raidió.

·         Samhradh 1958.

· ‘Ba iad an ceol agus an chaid (an pheil) an dá chaitheamh aimsire ab fhearr le Maidhc Dainín agus é ag fás aníos sa Ghaeltacht’. Déan plé ar an ráiteas sin. (2015)

· ‘Táim pósta leis an bhfear sin le breis agus fiche bliain,’ arsa mo mháthair, ‘agus ní raibh a fhios agam go raibh port ina chorp.’. Déan plé ar an suim a bhí ag Maidhc agus a chlann sa cheol. 

4.  A Shaol le linn a óige (1-8)

·         Labhródh tú faoi gach rud anseo ón scoil go dtí a chaitheamh aimsirí, a chairde, na toitíní, gur pleidhce a bhí ann etc etc etc

· ‘Faightear cur síos iontach ar óige agus ar spraoi na hóige sa dírbheatháisnéis A Thig Ná Tit Orm’. An ráiteas sin a phlé.

5.  An Bhothántaíocht (3)

·         Nós de chuid na háite

·         Ní raibh aon siamsaíocht ann

·         Easpa áiseanna

·         Bia a thugtaí do na cúirteoirí (tae/arán/fataí)

·         An raidió agus an scéal leis an mbean a dúirt go raibh an raidió ‘leis na síóga’

·         Scéal Ghrae

·         Maidhc ag éisteacht trí pholl na heochrach nuair a chuirtí ina chodladh é.

·         Áit gach duine- eg gasúir ina suí ar fhód móna cois tine.

· ‘Tugann Maidhc sárchuntas dúinn ar an mbothántaíocht’. Déan plé ar an ráitéas sin, bunaithe ar a bhfuil sa leabhar ‘A thig ná tit orm’. 

6.  A Chlann- A Chaidreamh lena chlann

·         Is iad na daoine a chuireann muid aithne orthu ná Dainín (a athair), a mháthair agus a dheartháir Páidí. Luaitear na deartháireacha eile ach ní fhaigheann muid aon mhionsonraí orthu.

·         Dainín- is é a chaith na bríste sa teach. Bhíodh sé géar ar Mhaidhc ach bhí caidreamh maith acu ag an am céanna.

o   An aire a thug sé don raidió- á chlúdadh le bráilín ar fhaitíos go rachadh dusta isteach ann.

o   Iascaireacht lena athair- póitseáil

o   Feirmeoireacht lena athair- ag saothrú airgid

o   A athair agus an bosca ceoil

o   Ag tabhairt amach dó faoi a bheith ag dul ag na céilithe/ ag caitheamh toitíní.

o   Bhuail sé é nuair a fuair sé amach faoi scéal na huibheacha.

o   Ba dhuine teasaí agus traidisiúnta é. Bhí eagla ar Mhaidhc roimhe, mar nuair a bhí sé i dtroiblóid thug a dhaid bascadh dó.

o   Choinnigh a dhaid go leor rudaí aige féin- ní raibh a fhios ag aon duine go raibh sé in ann an bosca ceoil a sheinm.

o   D’oibrigh sé go crua chun bia a choinneáil ar an mbord. Bhí an obair deacair ag an am mar ní raibh aon innealra ann.

·         A Mháthair-

o   Ba dhuine údarásach, ciallmhar agus tuisceanach í.

o   Á ghléasadh don scoil- bhí an-chion aige uirthi- ag iarraidh go rachadh sé leis.

o   Cead an bosca ceoil a cheannach- thug sé barróg di

o   Lá an All Ireland

o   Bhí tnútháin arda aici. Ba mhian léi go mbeadh sé ina mhúinteoir agus dá bhrí sin, rinne sí a dícheall é a bhrú i dtreo na leabhair. Ach ní raibh spéis dá laghad ag Maidhc I gcúrsaí scoile agus mar sin bhí siad in adharca a chéile ó am go ham. Ní raibh sí ag iarraidh go mbeadh Maidhc ina ‘sclábhaí sluaiste’. 

·         Páidí

o   Bhí siad an-mhór lena chéile- Níor oscail Maidhc an litir ó lucht an bhosca ceoil go raibh Páidí in éindí leis.

o   Nuair a bhí Maidhc i dtrioblóid tar éis d’eachtra na huibheacha chuaigh sé i bhfolach ar a athair agus nuair a bhí an t-athair imithe chuaigh Páidí síos chun a rá le Maidhc go raibh sé sábháilte a dhul abhaile.

“ ‘Táim pósta leis an bhfear sin le breis agus fiche bliain,’ arsa mo mháthair, ‘agus ní raibh a fhios agam go raibh port ina chorp.’ ” Déan plé ar an léiriú a dhéanann Maidhc Dainín ar a thuismitheoirí agus ar a dheartháir, Dónall, sa dírbheathaisnéis seo. (2001)

7.  Samhradh 1958 (8)

·         Córas na gColáistí Samhraidh. Thuig sé go maith conas na rialacha a shárú!

·         Ba an-cheoltóir a bhí ann, tugadh post do sa choláiste samhradh ag seinm ceoil.

·         Nuair a bhíodh sé ag dul amach chuirfeadh sé neart Brillantine ina chuid gruaige. Léiríonn sé sin dúinn an meas a bhí aige ar Eibhlín.

·         Duine cúthail a bhí i Maidhc freisin. Chuir sé an bosca sa bhascaed agus chlúdaigh sé é ar eagla go mbeadh na comharsana ag caint air! Feicimid an chúthaileacht arís sa chaoi a ndearna sé a chéad choinne le hEibhlín. Ní raibh sé de mhisneach aige an cheist a chur uirthi féin. Ba ar chara Eibhlín a chuir sé an cheist.

·         Bhí an-suim aige sna cailíní. Is ar na cailíní a bhí sé ag smaoineamh nuair a bhí a fhios aige go mbeadh an cúrsa ar siúl. Bhí sé breá sásta nuair a bhí radharc maith aige ar na cailíní ón stáitse. Tá a fhios againn ón gcur síos a thugann sé ar an gcéad oíche nár theastaigh uaidh ach a ‘bhó’ a chur thar abhainn.

·         Bhí sé seasta síoraí ag cumadh bréaga dá athair. Dúirt sé lena athair go raibh sé ag seinm ag an gcéilí nuair a bhí sé ag dul go dtí an céilí mór le hEibhlín.

·         Cailín álainn ab ea í Eibhlín- bhí súile gorma aici agus gruaig fhada uirthi. Thaitin Maidhc léi chomh luath agus a leag sí a súile air. Bhí sí féin cúthail freisin agus is í a cara a bhí ag déanamh an chaint di. Ní raibh Gaeilge rómhaith aici.

‘Ba é samhradh na bliana 1958 an samhradh ab fhearr riamh’. Déan cur síos ar imeachtaí Mhaidhc i rith an ama sin’.

8.  Feith an Ghrinn i Maidhc (Gach caibidil)- Bíodh na scéalta grinn ar eolas i gceart agat!

·         Cheap sé go raibh sé ag dul ag an siopa in ionad an scoil (1)

·         Na hingne géara le linn cluichí peile (1)

·         An scraithín i bpota bhean an tincéara (1)

·         An Cigire agus Scéal Uinseann Ó Grífín (2)

·         An Ceacht Nádúr agus scéal an phiscín (2)

·         Scéal Ghraefaoi ‘gnó an rí’ (3)

·         An Bhean agus an Raidió (3)

·         Ag iascach lena athair nuair a thit sé san abhainn (4)

·         Na hUibheacha agus é ag iarraidh airgid a fháil chun toitíní a cheannach (6)

·         Ag caitheamh a chéad toitín (6)

·         Léine Sheáin ag an gcéilí mór (8)

·         Na cailíní ar an oíche dheireanach agus an dréimire (8)

Ceann de phríomhbhuanna an leabhair seo ná an greann. É sin a phlé. (1999)

9.  Tréithe Mhaidhc  

o   Sa leabhar seo, tugtar léargas dúinn ar fhorbairt/ar fhórás Mhaidhc agus é ag teacht chun aibíochta. Ag tús na leabhair, is déagóir é nach bhfuil cíos, cás ná cathú air, de réir cosúlachta agus bheith ag tóraíocht na mban agus na dtoitíní. (Ní gá é seo a bheith ar eolas agaibh- ach ag deireadh an leabhair, bíodh gur fear óg fós é, tá curaimí clainne air agus dar leis, is cúram fíor-dháiríre é an cúram sin.

o   Duine ceanndána é de réir fianaise an leabhair. Téann sé i gcoinne tola a thuismitheoirí go minic agus tá neamhspleáchas intinne aige.

o   Greannmhar (féach thuas)

o   Buachaill báire

o   Dána (scoil/uibheacha/toitíní)

o   Cliste (sa dá chiall- bhí sé in ann an cloigeann a oibriú ar a mháthair nuair a chum sé scéal di nár éirigh leis sa scrúdú iontrála don choláiste ullmhúcháin ach ag an am céanna d’éirigh thar cionn leis sa cheardscoil).

o   Ceolmhar- thuig sé gur sheinm Seán Coughlan dhá ríl cé go ndúirt Seán i dtosach nach raibh ann ach ceann. Chomh maith leis sin d’fhoghlaim sé cén chaoi an bosca a sheinm as a stuaim fhéin)

o   Mórtasach

o   Grámhar

o   Cara maith & dílis- níor sceith sé ar an mbuachaill a chaith an scraithín isteach sa phota & níor inis sé dúinn na cleasanna a bhí acu a bheith ag poitseáil éisc- dílis do mhuintir na háite.

Maidir le Maidhc Dainín, údair an leabhair seo, scríobh tuairisc ar a bhfuil de léiriú le fáil sa leabhar ar dhá thréithe a bhaineann leis. (1998)

10.            An Ghaeltacht le linn a óige/Saol na Tuaithe/ An Bochtanas

o   Tithe- (100 teach & 300 duine) –Pota fataí a bheiriú i ngach teach os cionn tine mhóna – Ní raibh leictreachas acu –Ní raibh aon teilifís sa pharóiste agus ní raibh ach dhá raidió, ceann ag muintir Mhaidhc.

o   Raidió- lá an All Ireland & an nuacht- Bhíodh cluas Dhainín buailte leis an raidió nuair a bhídoh an nuacht ar siúl. Cé gur mhinic a thit a chodladh air le linn na nuachta bhíodh eagla ar éinne teangmháil leis an raidió chun é a mhúchadh. Nuair a bhíodh an nuacht thart clúdaíodh sé an raidió le brat bán ar eagla go rachadh aon dusta isteach ann a dhéanfadh dochar don ghléas. Ní raibh cead ag aon duine ach ag Dainín amháin méar a leagan ar chnaipí an raidió. Nuair a bhíodh cluiche ar an raidió ina raibh Ciarraí ag imirt, bheadh an oiread sin imní ar a mháthair go mbíodh uirthi dul amach sa gháirdín ar fhaitíos go bhfaighfí scór ar Chiarraí. Bhí scéal an-ghreannmhar ag Maidhc faoi bhean a tháinig ar cuairt agus a bhí ag éisteacht leis an raidió. (féach thuas)

o   An Bhothántaíocht

o   Poitseáil- Eachtra a tharla dó féin agus dá athair leis an mbradán nuair a bhí siad ag iarraidh breith ar an mbradán. Thit sé isteach san abhainn agus a phíopa agus a fhiacla fós ina bhéal aige. Tháinig slabhra focail amach as a bhéal (ascainní), nach raibh a fhios ag Maidhc go raibh siad sa Ghaeilge ar chor ar bith.

o   An Abhainn- ainm dá gcuid féin acu uirthi ag brath ar an gceantar ina raibh sí

o   Na Toitíní

o   An Náire- (tie Sheáin ag an gcéilí & an bosca ceoil clúdaithe ag Maidhc sa bhascaed)

o   Saol Simplí

o   Bochtanas

Tá cur síos suimiúil ar shaol na Gaeltachta agus ar shaol na tuaithe le linn óige Mhaidhc Dainín le fáil sa leabhar A Thig Ná Tit Orm. An ráiteas sin a phlé.

 

Moltaí eile maidir leis an gceist seo:

 • Bíodh na scéalta a ndéanann tú cur síos orthu 100% cruinn- léirigh meas do scéalta an údair. 
 • Déan achoimre beag ag deireadh gach caibidil agus pioc amach na rudaí is tábhachtaí iontu.
 • Léigh an cheist go cúramach, is minic a bhíonn 2 rud le pléigh i do fhreagra agat. 
 • Tabhair neart mionsonraí, is é sin an chaoi a seasfaidh tú amach agus a léireoidh tú don scrúdaitheoir go bhfuil neart eolais agatsa agus go bhfuil na marcanna tuillte agat. 
 • Déan amach plean beag ag tús na ceiste agus bíodh a fhios agat go díreach céard atá tú ag iarraidh a rá i ngach alt. 
 • Ná caith níos mó ná 35 nóiméad ar an gceist seo. 
 • Bí cúramach le do chuid gaeilge, do chuid gramadaí agus le struchtúr do chuid abairtí, tá 5 mharc ag dul dó seo as do mhórmharc deiridh. 

Guím chuile rath oraibh in bhur gcuid scrúdaithe. Ná déan dearmad an cloigeann a choinneáil. 

Áth mór, 

Gearóidín

Dillisk on the Docks

Dia dhoaibh a Ghlams, 

Má bhíonn sibh ag leanacht Gaeilge le Glam ar snapchat chonaic sibh go raibh oíche den scoth againn an tseachtain seo caite ag Dillisk on the Docks an bialann nua seo i nGaillimh...... bhuel ní féidir liom a rá go bhfuil sé iomlán nua mar tá sé lonnaithe san Harbour Hotel,  tá sé athchóirithe ó bhun go barr agus biachlár úrnua á chur ar fáil do mhuintir na Gaillimhe!!!

Read More

Léinte Bána- Simplíocht agus Sofaisticiúlacht

Dia dhaoibh trathnóna,

Tá muid ag teanadh níos gaire agus níos gaire don samhradh anois agus is gearr go mbeimid ag fáil réidh leis na dathanna dorcha, buíochas le Dia.

Tá blag an lae inniu bunaithe ar léinte bána. Ní bhuaifeadh tada an 'crisp white shirt'. Tá siad go deas le péire skinnys i rith an lae agus ansin péire sála arda a chuir ort san oíche agus hey presto!!!

Read More

Loves an Luain

Tar éis na huibheacha cásca ar fad a ithe níl dabht ar bith ach go bhfuil gá le Loves an Luain na seachtaine seo. 

Fuair mé mo Fitbit Charge 2 do mo bhreithlá agus is breá liom é.  Is féidir liom súil a choinneáil ar an aclaíocht a dhéanaim gach lá, coiním cuntas ar m'aiste bia agus cén sórt codladh na hoíche a fhaighim.

Is féidir dath an bhanda a athrú freisin agus tá ceann rós gold díerach ordaithe agam ó Amazon, tabharfaidh sé seo deis dom mo Fitbit a chaitheamh chuile lá. 

Is féidir an Fitbit a cheannach má bhrúann tú ar an nasc thíos.

Sin é uaimse don Luain seo agus mé féin agus mo Fitbit ag dul go dtí rang aclaíochta anois :) 

Roseann 

xxxx

 

 

The Skin Nerd (Jennifer Rock) mar aoi-speisalta ag Elysium i Maigh Cuillinn

Bhuel a ghlams, 

Tá muid ag scríobh an bhlag seo inniu agus muid i bhfad níos eolaí ar chúrsaí craicinn agus ar shláinte craicinn. Ba mhaith linn buíochas a ghlacadh le Valerie Osborne ó Elysium a thug cuireadh dúinn ag an ócáid seo agus a thug an-aire dúinn.

Ar an Máirt, an ceathrú lá d'Aibreán tháinig Jennifer Rock go dtí an 'Forge' i Maigh Cuillinn agus ní raibh duine sa seomra sin nár fhoghlaim rud éigin ó Jennifer.

Read More

Gúnaí T-léine

Hello a chairde, 

Chonaic mé gúna tléine istigh i River Island cúpla seachtain ó shin agus bhí sé i mo lámh agam agus chaith mé ar ais é, agus mé ag rá liom féin, cé sa diabhal a chaitheadh rud mar sin! Ansin agus mé amuigh písín ina dhiaidh chonaic mé an gúna a bhí i mo lámh agam ar chailín agus bhí mé mo chiceáil féin mar bhreathnaigh sé go hálainn uilig uirthi siúd!

Read More